Den svenske legen

En lege fra Sverige var yndig.
Han prøvde å være så myndig.
Han sa: ”I från øst
får man inte trøst!”
Han mente å si han var kyndig.