Eksemplets makt

I Bergen en herremann bodde
som gjerne var ute og rodde.
En dag fikk han se
en åre av tre.
Og dermed på Sønnen han trodde.