En datter fra Midtbyen

En pike fra Midtbyen kikket
betenkt på sin far mens han flikket
på skjorte og slips.
Så ga hun ham tips.
Hun sa, du kan smile til blikket.