En herre fra Prestegård

En herre fra Prestegård ville
så gjerne på nesen ha brille.
Det ville han ha
fordi det er bra
når ikke det ter seg som ille!