En mann i fra Arendal

En mann i fra Arendal toppet
sin dal da han plutselig stoppet.
For der var han en.
Jeg er suveren,
sa han, og fra dalen han hoppet.