En mann i fra Oppigård

En mann i fra Oppigård tellet
turistene han fant på fjellet.
Han sa de var mange
men lette å fange
for den som kan peke på hellet.