En mann i fra Oslo

En mann i fra Oslo var naken
på kroppen men ikke på baken.
De spurte ham om
til saken han kom.
Han svarte at ingen var maken.