En mann i fra Steinkjer

En mann i fra Steinkjer var ør
og sang mens han gjorde honnør.
Når ingen ham stoppet,
sa mannen, og hoppet,
er handlingen sånn som man gjør.