En mann satt på Fløyen

En mann satt på Fløyen var åpen
for stadig å utføre dåpen.
Han skuet det grønne,
så blomstene skjønne,
og livet som herliget dråpen.