En vert i fra Oppdal

En vert i fra Oppdal var trolig
eksempelet på å være rolig.
Men en gang kom presten
og spurte om gjesten
var blitt gul og blå i hans bolig.