Mannen ved havet

I havgapet bodde en herre
som syntes at det var en sperre
den kristne å se.
Men han måtte le
da fjorden for havet var verre.