På bærtur

På bærtur er det ikke leit!
Å være er slett ikke teit!
Det å plukke bær
er handling som er
helt uten kontroll bare greit!