Skjønt

La riktig og viktig og prektig
gå sammen om hva som er vektig.
For riktig er brud.
Og viktig er skrud.
Og prektig er en som andektig.